Hulp vragen of begeleiden accepteren is voor iedereen een hele stap. Veel mensen zijn gewend om het zelf op te lossen. We wachten vaak lang voordat we hulp vragen. Er is vaak een vorm van externe druk nodig voordat we het accepteren. Gedrag veranderen is soms lastig omdat “oude patronen of gedrag” daarbij een rol spelen.

Toch kan het je helpen (is ook mijn eigen ervaring) om begeleiding te accepteren om te werken en op die manier aan ander gedrag en om jouw doelen te bereiken.

Ik help mensen graag bij dat proces tot verandering. Bijna 40 jaar begeleid ik mensen vanuit verschillende rollen. De laatste twintig jaar als arbeidsdeskundige en sinds ruim een jaar ook  als vertrouwenspersoon.

Mijn begeleiding is gebaseerd op goed luisteren en samen een weg zoeken om te veranderen. Ik zoek altijd naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. In mijn begeleiding stel ik je ideeën voor, maar bepaal niet. Jij bepaalt. Mijn begeleiding is gebaseerd op de volgende kernwaarden:

Betrouwbaar, Betrokken, Bevlogen en Bereikbaar.

In mijn visie is de mens onderdeel van een groter geheel. Ik werk vanuit een holistische visie.

“Vanuit de Holistische visie kijkt men naar de mens als geheel en naar alle relevante factoren die van invloed zijn op het menselijk gedrag. Dus naar de mentale of psychische, de lichamelijke, sociale en emotionele kanten van de mens.

Holisme komt van het Griekse woord Holos dat wereld betekent. Holisme is een filosofische levensopvatting, benadering vanuit het besef dat alles een onderdeel is van een groot geheel, waarin alles met alles is verbonden. Holisme is een begrip dat staat voor het zien van samenhangen”.

In de begeleiding streef ik naar helder communiceren en de nodige humor om soms te relativeren.

Naast mijn werk hou ik van wandelen, lezen, muziek luisteren, tuinieren en zeilen. Ik ben Friestalig opgevoed en gebruik het Fries met regelmaat. Ik ben pake van drie kleinkinderen en geniet daar enorm van.

Als je je voelt aangesproken kan je op onderstaande wijze contact met mij maken.

Mail: sipke@gewoondoen-reintegratie.nl
Telefoon: 06 430 01 658
Werkgebied: Friesland, Groningen, Drenthe en noord Overijssel.